Keskeiset sopimusehdot - kotisiivous

  • Sopimus on voimassa toistaiseksi ja irtisanottavissa sovittua irtisanomisaikaa noudattaen. 
  • Yksittäisen siivouksen peruuttaminen ilman kustannuksia on mahdollista asiakkaan toimesta kaksi viikkoa ennen siivouksen ajankohtaa. Asiakkaan lyhyemmällä varoitusajalla tekemästä muusta peruutuksesta perimme sopimuksen mukaisenperuutusmaksun. Peruutusmaksuja ei peritä, mikäli peruutus johtuu asiakkaan tai hänen lähiomaisensa tai tähän verrattavan läheisen henkilön sairaudesta tai kuolemasta. Peruutuksen sijaan siivous voidaan siirtää.
  • Mikäli siivouksen suorittaminen käy Siivotase Oy:lle mahdottomaksi sovittuna ajankohtana, voidaan se suorittaa myös muuna ajankohtana asiakkaan kanssa erikseen sopien. Kokonaan suorittamatta jääneestä siivouksesta ei peritä maksua.
  • Kun siivous tehdään asiakkaan välineillä, edellytetään taloudesta löytyvän hyvän imurin (pölypussissa riittävästi tilaa), mopin varsineen, 1-2 siivousämpäriä, 2-3 hyvää siivousliinaa sekä tarvittavat siivousaineet. 
  • Asiakas huolehtii siitä, että siivoojalla on pääsy siivouskohteeseen sovittuna ajankohtana. Siivouksen mahdollistamiseksi asiakkaan on kohtuulliseksi katsottavissa määrin siirrettävä pois irralliset tavarat ennen siivousta ja siivottavien tilojen on oltava niiden normaalikäyttöä vastaavassa kunnossa. 
  • Asiakas on velvollinen maksamaan koko sovitun hinnan, vaikkei siivous olisi suoritettavissa täydessä laajuudessaan asiakkaan vastuulla olevissa välineissä ilmenevien puutteiden tai muun asiakkaan vastuulla olevan seikan vuoksi.
  • Mikäli siivousta ei voida lainkaan suorittaa asiakkaasta johtuvasta syystä, veloittaa yhtiö tästä aiheutuvat kustannukset asiakkaalta.
  • Kaikki Siivotase Oy:n työntekijät allekirjoittavat salassapitosopimuksen, jossa he sitoutuvat olemaan paljastamatta mitään tietoonsa tulleita seikkoja asiakkaasta tai tämän henkilökohtaisista olosuhteista.